Khái niệm giải phóng mặt bằng là gì? Thủ tục khi nhà nước thu hồi đất là gì?

Giải phóng mặt bằng là gì và thủ tục, quy trình khi nhà nước thu hồi đất ra sao? Cùng tìm hiểu trong bài viết bên dưới.

Khái niệm giải phóng mặt bằng là gì?

Giải phóng mặt bằng là một quá trình mà ở đó, các vấn đề sẽ xoay quanh việc di dời nhà cửa, cây cối, các công trình xây dựng và một bộ phận dân cư trên một phần đất nhất định được quy hoạch cho việc cải tạo, mở rộng hoặc xây dựng một công trình mới.

Giải phóng mặt bằng là giai đoạn đầu tiên trong các dự án và quyết định phần lớn tiến độ của dự án. Khi giải phóng mặt bằng thành công thì mới bàn giao cho chủ dự án để thực hiện các công việc trên mặt bằng đó.

Khi nào thì cần giải phóng mặt bằng?

Công tác giải phóng mặt bằng được thể hiện khi Nhà nước cần thu hồi đất để:

  • Phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng, lợi ích quốc gia;
  • Phục vụ các lợi ích công cộng;
  • Phục vụ các mục tiêu lớn của quốc gia về kinh tế, chính trị, văn hóa,…

Quy trình giải phóng mặt bằng ra sao?

Quy trình về giải phóng mặt bằng được pháp luật quy định tại điều 69 Luật đất đai 2013:

  • Xây dựng và thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm. Thông báo thu hồi đất được gửi đến từng người có đất thu hồi, họp phổ biến đến người dân trong khu vực có đất thu hồi và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi; Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm.
  • Lập, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đồng thời niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi.
  • Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm tổng hợp ý kiến đóng góp bằng văn bản, ghi rõ số lượng ý kiến đồng ý, số lượng ý kiến không đồng ý, số lượng ý kiến khác đối với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi tổ chức đối thoại đối với trường hợp còn có ý kiến không đồng ý về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; hoàn chỉnh phương án trình cơ quan có thẩm quyền.
  • Tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt;

Trên đây là khái niệm giải phóng mặt bằng là gì và một số thông tin liên quan đến vấn đề này. Mời các bạn tìm đọc thêm các bài viết cùng chủ đề này tại chuyên mục Bất Động Sản của Chuyendong24gio.net