Vi bằng thừa phát lại là gì? Có giá trị ra sao trong mua bán nhà đất?

Cụm từ vi bằng thừa phát lại thường nghe trong những hoạt động, giao dịch về mua bán nhà đất, những tài sản có giá trị lớn,… Cùng tìm hiểu chi tiết về vi bằng thừa phát lại trong bài viết bên dưới.

Định nghĩa vi bằng thừa phát lại là gì?

Trong Nghị định 135/2013/NĐ-CP có quy định rằng:

 • Vi bằng là là văn bản do Thừa phát lại lập, ghi nhận sự kiện, hành vi được dùng làm chứng cứ trong xét xử và trong các quan hệ pháp lý khác
 • Thừa phát lại là người có các tiêu chuẩn, được Nhà nước bổ nhiệm và trao quyền để làm các công việc theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan

Như vậy, vi bằng thừa phát lại là một tài liệu bằng văn bản do người được Nhà nước bổ nhiệm và trao quyền. Trong đó, thừa phát lại chứng kiến và ghi nhận lại một cách trực tiếp, khách quan sự kiện, các hành vi, diễn biến của sự kiện đang diễn ra.

Việc lập vi bằng sau khi được ghi nhận sẽ được gửi lên sở Tư Pháp tỉnh và thành phố đăng ký sự việc đó để đăng ký vi bằng.

Vi bằng thừa phát lại dùng để làm gì?

Xét về tính giá trị pháp lý thì Vi bằng thừa phát lại được xem là một tài liệu quan trọng, có thể dùng như một chứng cứ để Tòa án xem xét khi giải quyết vụ án và là căn cứ để thực hiện các giao dịch hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, với chứng cứ là vi bằng thì Tòa án, Viện Kiểm sát nhân dân có thể triệu tập Thừa phát lại để làm rõ tính xác thực của vi bằng.

Những giao dịch nào thường sử dụng vi bằng?

Hình thức lập vi bằng thừa phát lại thường đáp dụng cho các tình huống không đủ giấy tờ, cơ sở pháp lý hoặc các bên tham gia giao dịch muốn ược lựa chọn trong các trường hợp không đủ giấy tờ, cơ sở pháp lý để công chứng hoặc các bên tham gia vào một giao dịch nào đó muốn có sự chứng kiến và ghi nhận khách quan về sự việc đang diễn ra.

Dưới đây là một số giao dịch thường lập vi bằng thừa phát lại:

 • Chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà chưa có sổ đỏ;
 • Mua nhà mà chưa có sổ đỏ;
 • Mua đất và nhà nhưng trong sổ đỏ không chứng nhận quyền sở hữu nhà ở;
 • Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất;
 • Hợp đồng vay mượn tiền;
 • Di chúc;
 • Hợp đồng thuê mượn tài sản;
 • Hợp đồng bàn giao tài sản;
 • Biên bản họp gia đình;
 • Biên bản ghi nhận hành vi hoặc sự kiện pháp lý;
 • Các hợp đồng hay văn bản thỏa thuận dân sự khác;

Trên đây là một số thông tin về vi bằng thừa phát lại và các giao dịch thường sử dụng loại hình này. Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin liên quan đến chủ đề này tại chuyên mục Tin Tức Bất Động Sản của Chuyendong24gio.net