Khái niệm đường nội bộ là gì?

Tìm hiểu một số thông tin về đường nội bộ là gì ? Những quy định của pháp luật về đường nội bộ mà bạn nên biết.

Khái niệm đường nội bộ là gì?

Đường nội bộ là đường giao thông trong phạm vi phường, khu ở, khu công nghiệp, khu chung cư, khu công trình công cộng hay thương mại… Đường nội bộ được hiểu là phần diện tích đi chung được sử dụng cùng lúc bởi nhiều cá nhân, hộ gia đình như 1 lối công cộng.

Quy định của pháp luật về đường nội bộ là gì?

Theo quy định của pháp luật thì đường nội bộ trong khu dân cư sẽ được định nghĩa như sau:

“Chủ sở hữu có bất động sản bị vây bọc bởi bất động sản của chủ sở hữu khác mà không có hoặc không đủ lối đi ra đường công cộng, có quyền yêu cầu chủ sở hữu bất động sản vây bọc dành cho mình một lối đi hợp lý trên phần đất của họ.

Lối đi được mở trên bất động sản liền kề nào mà được coi là thuận tiện và hợp lý nhất, có tính đến đặc điểm cụ thể của địa điểm, lợi ích của bất động sản bị vây bọc và thiệt hại gây ra là ít nhất cho bất động sản có mở lối đi.

Chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền về lối đi qua phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng quyền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác”.