Đất khai hoang là gì? Có được cấp sổ đỏ không?

Đất khai hoang là gì? Nó giống và khác đất lấn chiếm ra sao? Đất khai hoang có được cấp sổ đỏ hay không? Cùng giải đáp trong bài viết bên dưới.

Định nghĩa đất khai hoang là gì?

Khái niệm đất khai hoang là gì xuất hiện vào những năm 60, được xem là hoạt động được nhà nước khuyến khích để tăng diện tích sử dụng và khai phá, phát triển ở những vùng dân cư thưa thớt, được làm rõ định nghĩa tại Điều 2, Thông tư số 52/2014/TT/BNNPTNT. Theo đó, đất khai hoang là đất đang để hoang hóa, đất khác đã quy hoạch cho sản xuất nông nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đất khai hoang có nhiều loại như: khai hoang đất sản xuất, khai hoang đất rừng, đất khai hoang phục hóa,…

Đất khai hoang có được cấp sổ đỏ không?

Nhiều người thắc mắc rằng Đất khai hoang có được cấp sổ đỏ không? Điều này được quy định ở Điều 100 Luật Đất đai 2013 về điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất có giấy tờ.

Theo điều luật này thì với những trường hợp đất khai hoang, khai hóa trước ngày 15/10/1993 hoặc và xây dựng nhà trên đất khai hoang mà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhưng có các loại giấy tờ theo quy định trên thì thuộc trường hợp có thể hợp thức hóa đất khai hoang.

Để làm thủ tục cấp sổ đỏ cho đất khai hoan thì cần có làm các việc sau:

  • Mẫu giấy xác nhận đất khai hoang;
  • Làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật như đối với trường hợp cấp mới quyền sử dụng đất.

Với những đất khai hoang không có giấy tờ

Trường hợp đất khai hoang không có giấy tờ thì cần phải đảm bảo các điều kiện quy định tại điều 101 Luật đất đai 2013. Cụ thể là cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng cho đất khai hoang, sử dụng trước ngày 1/7/2004, cần đảm bảo các điều kiện:

  • Đất khai hoang sử dụng ổn định từ trước ngày 1/72004
  • Không vi phạm pháp luật về đất đai
  • Được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch.

Hồ sơ cấp sổ đỏ đất khai hoang gồm những gì?

Khi thực hiện xin cấp sổ đỏ cho đất khai hoang, thủ tục bao gồm những hồ sơ:

  • Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo mẫu.
  • Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất).
  • Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính, giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất – nếu có (bản sao).
  • Giấy xác nhận không có tranh chấp của Ủy ban nhân dân xã nơi cư trú.

Trên đây là một số thông tin về Đất khai hoang là gì, bạn cũng có thể tìm hiểu về một số loại đất đai khác tại chuyên mục Tin bất động sản của Chuyendong24gio.net