Trích lục bản đồ địa chính là gì? Trường hợp nào cần lập trích lục bản đồ địa chính?

Trích lục bản đồ địa chính là gì? Có chức năng gì? Và khi lập trích lục bản đồ địa chính cần có những thủ tục, hồ sơ như thế nào? Xem ngay trong bài viết bên dưới.

Định nghĩa trích lục bản đồ địa chính là gì?

Trích lục bản đồ địa chính hay còn gọi là trích lục thửa đất, trích đo thực địa là việc sao chép và thể hiện lại thông tin của một thửa đất.

Khi đọc một trích lục bản đồ, có thể nắm được các thông tin về diện tích, vị trí, hình dạng của thửa đất nhằm giúp người sử dụng đất thực hiện các quyền về đất đai như tặng cho, mua bán, thừa kế đất đai,…

Tác dụng của trích lục bản đồ địa chính là gì?

Lập trích lục bản đồ địa chính giúp nhà nước thuận tiện hơn trong quá trình quản lý đất đai, trong tiến hành các thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất.

Trường hợp nào cần lập trích lục bản đồ địa chính?

Những trích lục bản đồ địa chính thường được lập trong một số trường hợp sau:

  • Đất chưa có bản đồ địa chính và chưa có trích đo thửa đất;
  • Ranh giới đất bị mờ hoặc bị mất. Thường xảy ra ở những khu vực trung du và miền núi do bị sạt lở, bồ đắp,… ;
  • Những người sử dụng đất xảy ra tranh chấp về quyền sử dụng đất và sở hữu tài sản liên quan;
  • Người sử dụng đất như chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất:

Trên đây là một số thông tin về trích lục bản đồ địa chính. Bạn cũng có thể xem thêm những bài viết bài viết cùng chủ đề tại chuyên mục Bất động sản của Chuyendong24gio.net