Nhà thầu xây dựng là gì? Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu xây dựng ra sao?

Trong lĩnh vực xây dựng, nhà thầu xây dựng là những người đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện và đảm bảo các công trình được thi công đúng tiến độ và yêu cầu kĩ thuật.

Định nghĩa nhà thầu xây dựng là gì?

Trong định nghĩa nhà thầu xây dựng là gì, có thể tóm gọn dễ hiểu như sau: Nhà thầu xây dựng là đơn vị, tổ chức có đầy đủ năng lực, chức năng xây dựng. Nhà thầu xây dựng có thể nhận 1 phần công việc hoặc toàn bộ công việc của dự án, công trình được giao.

Phân loại nhà thầu xây dựng

Nhà thầu xây dựng được phân thành 2 loại gồm nhà thầu chính và nhà thầu phụ. Trong đó, nhà thầu chính sẽ là bên kí kết hợp đồng với chủ đầu tư và sẽ là đơn bị thiết kế, thi công công trình, dự án.

Điều kiện để làm nhà thầu xây dựng

Với một công ty chuyên về lĩnh vực xây dựng, muốn trở thành nhà thầu cần chứng minh đầy đủ pháp lý, chức năng và năng lực tới lĩnh vực thực hiện và được nhà nước cấp phép cho các hoạt động đó.

Một số điều kiện bắt buộc của nhà thầu xây dựng bao gồm:

  • Chứng chỉ hành nghề có liên quan;
  • Đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp;
  • Đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư, giám sát thi công, chỉ huy công trường;
  • Đội ngũ thợ lành nghề, có kinh nghiệm xây dựng lâu năm;

Quyền lợi và nghĩa vụ của nhà thầu xây dựng

1/ Quyền lợi của nhà thầu xây dựng

Với những quyền lợi được thỏa thuận với chủ đầu tư như: quyền lợi tài chính (lợi nhuận,…), quyền lợi về danh tíếng, uy tín,…

2/ Trách nhiệm của nhà thầu xây dựng

  • Nhà thầu xây dựng có trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về chất lượng công trình, đảm bảo chất lượng từng hạng mục theo đúng chỉ tiêu của chủ đầu tư như trong hợp đồng đã cam kết.
  • Chịu tất cả trách nhiệm về các sự cố liên quan đến nhà thầu phụ;
  • Chịu trách nhiệm về phương tiện, thiết bị, biện pháp thi công sử dụng trong quá trình xây dựng;
  • Cung cấp toàn bộ vật tư, lực lượng công nhân theo yêu cầu chủ đầu tư;
  • Ký hợp đồng giao khoán với nhà thầu phụ để thực hiện công việc chuyên nghành
  • Đối với nhà thầu phụ, có thể nhận lại 1 phần hợp đồng của nhà thầu chính, làm theo 1 chuyên ngành nhất định.

Hiện nay, nhà thầu xây dựng được lựa chọn dựa trên uy tín, chất lượng của những công trình mà họ đã hoàn thành, được chủ đầu tư và những người sử dụng công trình đánh giá tốt. Với tốc độ phát triển đô thị rộng khắp và mạnh mẽ như hiện nay, số lượng nhà thầu tư cũng tăng lên đáng kể và chất lượng cũng được cải thiện rất nhiều.