Loại đất ODT là gì? Có đặc điểm ra sao?

Loại đất ODT là gì? Đặc điểm và tính chất của loại đất này có gì giống và khác với các loại đất khác hiện nay trên thị trường?

Loại đất ODT là gì?

Định nghĩa loại đất ODT là gì? Đây là từ viết tắt của cụm từ Đất ở đô thị, là một loại hình đất thổ cư được quy định bởi Bộ Tài Nguyên và môi trường, bao gồm đất dùng xây nhà ở, xây dựng công trình phục vụ đời sống… thuộc khu dân cư đô thị.

Loại đất ODT được nhà nước phê duyệt với những chính sách riêng trong luật đất đai. Chủ sở hữu có thể mua bán, chuyển đổi và sử dụng theo quy định của pháp luật

Sử dụng đất ODT bao gồm những hình thức gì?

Loại hình đất ODT có thể sử dụng các hình thức như sau:

 • Xây dựng nhà ở đô thị;
 • Xây dựng các công trình có chức năng phục vụ đời sống, tiện nghi cho con người;
 • Sử dụng làm vườn, ao, hồ cảnh quan thuộc cùng 1 thửa đất với nhà ở;
 • Chuyển đổi mục đích sử dụng sang loại hình đất đai khác theo quy hoạch chung của đô thị, khu dân cư;
 • Mua bán, chuyển nhượng theo đúng quy định của Pháp luật đối với đất thổ cư;

Đặc điểm của đất ODT là gì?

Điều 144 Luật đất đai có quy định về việc sử dụng, khai thác, kinh doanh của loại đất ODT như sau:

 • Đất ở tại đô thị gồm có đất xây nhà ở, đất xây dựng các công trình phục vụ cuộc sống. Ngoài ra còn có ao, vườn, hồ, cảnh quan nằm cùng 1 thửa đất đô thị đã được phê duyệt bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Đất ở tại đô thị cần sử dụng phù hợp với thông tin quy hoạch sử dụng đất của địa phương.
 • Đất ở thuộc địa phận đô thị phải được bố trí đồng bộ với diện tích các công trình công cộng, sự nghiệp. Nhằm đảm bảo thuận tiện trong đời sống sinh hoạt của cư dân cũng như vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị.
 • Nhà nước Việt Nam có quy hoạch chi tiết sử dụng đất ở tại đô thị. Bao gồm những chính sách hấp dẫn nhằm tạo điều kiện cho những sống ở trong đô thị có cuộc sống thuận tiện hơn.
 • Ủy ban nhân dân cấp thành phố, tỉnh sẽ căn cứ vào thông tin quy hoạch và quỹ đất của địa phương để quyết định hạn mức đất cho mỗi hộ gia đình.
 • Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở sang đất xây dựng cơ sở phải phù hợp với định hướng quy hoạch của thành phố. Đồng thời, phải tuân thủ các quy định về trật tự, an ninh, bảo vệ môi trường đô thị.

Loại đất ODT hay đất ở tại đô thị cũng như các loại đất khác đều chịu sự quản lý và có những quy định bắt buộc do