Đất vườn là gì? Chuyển đổi đất vườn lên đất thổ cư ra sao?

Đất vườn là gì? Quy định của pháp luật về việc chuyển đổi đất vườn lên đất thổ cư ra sao? Cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết bên dưới.

Định nghĩa đất vườn là gì?

Pháp luật quy định tại Điều 103 Luật Đất đai và Điều 24 Nghị định 43/2014/NĐ-CPvề định nghĩa đất vườn là gì.

Theo đó, khái niệm đất vườn, ao của hộ gia đình, cá nhân được xác định là đất ở phải trong cùng một thửa đất đang có nhà ở.

Đất vườn, ao có các tiêu chí là phải trong cùng một thửa đất đang có nhà ở và thuộc nhóm đất nông nghiệp.

Chuyển đổi đất vườn lên đất thổ cư ra sao?

Với nhiều chủ sở hữu muốn chuyển mục đích sử dụng đất vườn lên đất thổ cư sẽ căn cứ vào điều 57 của Luật Đất Đai 2013.

Để thực hiện việc chuyển đổi này, cần phải đảm bảo các điều kiện sau:

  • Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;
  • Người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật;
  • Chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.”
  • Tuân thủ theo căn cứ chuyển mục đích sử dụng từ đất vườn sang đất ở và kế hoạch sử dụng đất hàng năm của UBND huyện đó phê duyệt.

Thủ tục chuyển đổi đất vườn lên đất thổ cư ra sao?

Quy định tại Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai 2013 về việc chuyển đổi đất vườn lên đất thổ cư như sau:

  • Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.
  • Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.
  • Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.
  • Hoàn tất thủ tục xong cần thực hiện đầy đủ chi phí chuyển đổi đất vườn lên đất thổ cư.

Trên đây là ghi nhanh về đất vườn là gì và chuyển đổi đất vườn lên đất thổ cư như thế nào. Mời bạn đón đọc các bài viết liên quan về đề tài này tại chuyên mục Bất động sản của chuyendong24gio.net