Home Tags Giá vàng hôm nay

giá vàng hôm nay

Giá vàng trong nước hôm nay , cập nhật giá vàng hôm nay 9999, giá vàng SJC giá vàng tây, giá vàng 18k, giá vàng nhẫn 9999, giá vàng từ 1c đến 5c tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng vào mỗi buổi sáng. Nhận định giá vàng thời gian tới, cập nhật tình hình giá vàng thế giới mới nhất trong ngày hôm nay. Cập nhật giá vàng online mới nhất.
Tổng hợp giá vàng trong nước hôm nay mới nhất:
Vào mỗi buổi sáng sẽ cập nhật bảng giá vàng trong nước tại các cửa hàng kinh doanh vàng như Doji, vàng PNJ, các cửa hàng kinh doanh vàng.

Bảng giá vàng sẽ cập nhật giá vàng 9999, giá vàng SJC, giá vàng tây, giá vàng nhẫn,…
Giá vàng nhẫn 9999, giá vàng SJC hôm nay, giá vàng nữ trang 24K, vàng tây 18K, 14K, 10K ngày 22/9

Loại
Mua
Bán

  Hồ Chí Minh

Vàng SJC 1 Kg
36.52
36.67

Vàng SJC 10L
36.52
36.67

Vàng SJC 1L – 10L
36.52
36.67

Vàng SJC 5c
36.52
36.69

Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c
36.52
36.7

Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
34.35
34.75

Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ
34.35
34.85

Vàng nữ trang 99,99% (giá vàng 24k)
33.9
34.7

Vàng nữ trang 99% (giá vàng 23.7k)
33.556
34.356

Vàng nữ trang 75% (giá vàng 18k)
24.778
26.178

Vàng nữ trang 58,3% (giá vàng 14k)
18.982
20.382

Vàng nữ trang 41,7% (giá vàng 10k)
13.221
14.621

  Hà Nội

Vàng SJC
36.52
36.69

  Đà Nẵng

Vàng SJC
36.52
36.69

  Nha Trang

Vàng SJC
36.51
36.69

  Cà Mau

Vàng SJC
36.52
36.69

  Buôn Ma Thuột

Vàng SJC
36.51
36.69

  Bình Phước

Vàng SJC
36.49
36.7

  Huế

Vàng SJC
36.52
36.69

  Biên Hòa

Vàng SJC
36.52
36.67

  Miền Tây

Vàng SJC
36.52
36.67

  Quãng Ngãi

Vàng SJC
36.52
36.67

  Đà Lạt

Vàng SJC
36.54
36.72

  Long Xuyên

Vàng SJC
36.52
36.67

Theo: SJC