Phá giá tiền tệ là gì?

Khi bạn không chuyên trong lĩnh vực kinh tế, nghe ai đó nhắc đến phá giá tiền tiệ, bạn sẽ không thể hiểu được nó có ý nghĩa chính xác là gì. Phá giá tiền tệ là một dấu hiệu xấu cho nền kinh tế ở nước ta. Vậy phá giá tiền tệ là gì? Phá giá tiền tệ có những ảnh hưởng như thế nào đển nền kinh tế của nước ta.

Khái niệm về tiền tệ: tiền tệ chính là vật để định giá các sản phẩm, hàng hóa. Nó sử dụng để trao đổi và định giá, chỉ cần có thể sử dụng để trao đổi các vật, các hàng hóa được gọi là tiền tệ

Khái niệm phá giá: phá giá chính là hình thức bị mất giá, tức là một sản phẩm nào đó sẽ bị giảm giá xuống mức thấp hơn so với mức giá trước đó đã được quy định

Phá giá tiền tệ là sự giảm giá của đồng tiền Việt Nam đồng xuống dưới mức thấp hơn so với các đồng ngoại tệ đã được quy định trong luật hối đoái tiền tệ mà trước đó chính phủ đã quy định.

Khi bạn không chuyên trong lĩnh vực kinh tế, nghe ai đó nhắc đến phá giá tiền tiệ, bạn sẽ không thể hiểu được nó có ý nghĩa chính xác là gì. Phá giá tiền tệ là một dấu hiệu xấu cho nền kinh tế ở nước ta. Vậy phá giá tiền tệ là gì? Phá giá tiền tệ có những ảnh hưởng như thế nào đển nền kinh tế của nước ta.

Tại sao chính phủ lại phá giá tiền tệ?

Có thể bạn không biết rằng phá giá tiền tệ là gì  và tại sao nó lại sảy ra ở nước ta. Trong trường hợp cầu về nội tệ giảm thì chính phủ sẽ phải dùng ngoại tệ dữ trữ để mua nội tệ vào nhằm duy trì tỷ giá hối đoái và đến khi ngoại tệ dự trữ cạn kiệt thì không còn cách nào tốt hơn để có thể duy trì, vì thế nên chính phù đành phải phá giá tiền tệ.

Tác động không ngờ của phá giá tiền tệ. Bạn sẽ không thể biết được phá giá tiền tệ là gì mà lại có thể gây ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động kinh doanh trong nước như vậy

  • Trong ngắn hạn: khi ta bị phá giá tiền tệ trong thời gian ngắn hạn, thì điều này sẽ kéo theo việc tỷ giá đối hoái mà trước đó chính phủ đặt ra sẽ thay đổi theo, như thế sẽ tăng thêm sự cạnh tranh giữa các quốc gia, những mặt hàng xuát khẩu từ nước ta ra nước ngoài sẽ bị rẻ một cách thậm tệ.
  • Nhưng bên cạnh đó thì những mặt hàng nhập khẩu từ nước ngoài vào nước ta sẽ bị tăng giá lên một cách đột ngột.
  • Trong trung hạn: Nếu nền kinh tế đang ở dưới mức sản lượng tiềm năng thì các nguồn lực nhàn rỗi sẽ được huy động và làm tăng tổng cung. Nhứ thế thì mới có thể kép hẹp khoảng trống mà đã bị tạo ra trước đó.
  • Trong dài hạn: nếu như phá giá tiền tệ kéo dài, thì mức thu nhập của nước ta sẽ bị giảm xuống nghiêm trọng, các mặt hàng nhập khẩu sẽ vẫn liên tục tăng cao