kết quả xổ số bạc liêu ngày 4-6-2019

kết quả xổ số bạc liêu Thứ Ba ngày 28-05-2019

Lô tô trực tiếp

07 17 24 34 38 49 55 56 62
63 68 68 69 74 81 85 93 95
Đầu Lô tô
0 07;
1 17;
2 24;
3 34; 38;
4 49;
5 55; 56;
6 62; 63; 68; 68; 69;
7 74;
8 81; 85;
9 93; 95;
Đuôi Lô tô
0
1 81;
2 62;
3 63; 93;
4 24; 34; 74;
5 55; 85; 95;
6 56;
7 07; 17;
8 38; 68; 68;
9 49; 69;

 

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 30-05-2019

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất
28 14 lần 14 13 lần 75 13 lần 12 12 lần 40 12 lần 65 12 lần
53 11 lần 59 11 lần 64 11 lần 69 11 lần 83 11 lần 87 11 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất
15 1 lần 52 1 lần 47 2 lần 06 3 lần 92 3 lần 10 4 lần
13 4 lần 24 4 lần 30 4 lần 41 4 lần 74 4 lần 94 4 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
52 281 ngày 57 169 ngày 92 162 ngày 15 155 ngày 88 134 ngày 37 120 ngày
47 113 ngày 08 106 ngày 30 99 ngày 26 85 ngày 51 85 ngày 20 85 ngày
94 85 ngày 10 85 ngày 05 78 ngày 09 78 ngày 29 78 ngày 19 71 ngày
46 71 ngày 73 71 ngày 96 64 ngày 21 57 ngày 04 57 ngày 64 57 ngày
11 57 ngày 42 50 ngày 86 50 ngày 90 50 ngày 28 50 ngày 00 43 ngày
84 43 ngày 59 43 ngày 23 43 ngày 48 43 ngày 99 36 ngày 82 36 ngày
18 36 ngày 66 36 ngày 32 36 ngày 03 36 ngày 50 36 ngày 75 29 ngày
97 29 ngày 72 29 ngày 91 29 ngày 54 29 ngày 78 29 ngày 39 29 ngày
71 29 ngày 61 22 ngày 01 22 ngày 65 22 ngày 13 22 ngày 33 22 ngày
79 22 ngày 60 22 ngày 36 22 ngày 45 15 ngày 70 15 ngày 31 15 ngày
76 15 ngày 41 15 ngày 67 15 ngày 12 15 ngày 06 15 ngày 27 15 ngày
44 15 ngày 98 15 ngày 77 15 ngày
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
24 2 ngày 93 2 ngày
Thống kê theo đầu số
Đầu 0 67 lần Đầu 1 67 lần Đầu 2 79 lần Đầu 3 66 lần Đầu 4 75 lần
Đầu 5 69 lần Đầu 6 91 lần Đầu 7 79 lần Đầu 8 78 lần Đầu 9 67 lần
Thống kê theo đuôi số
Đuôi 0 78 lần Đuôi 1 57 lần Đuôi 2 71 lần Đuôi 3 84 lần Đuôi 4 71 lần
Đuôi 5 76 lần Đuôi 6 71 lần Đuôi 7 68 lần Đuôi 8 82 lần Đuôi 9 80 lần