Có hay không sự can thiệp của cơ quan hải quan đối với việc mở tờ khai xuất khẩu gạo lúc 0 giờ?

nguồn https://vietnambiz.vn/co-hay-khong-su-can-thiep-cua-co-quan-hai-quan-doi-voi-viec-mo-to-khai-xuat-khau-gao-luc-0-gio-2020042017040413.htm

Đây là yêu cầu xác minh của Bộ Tài chính đối với Tổng cục trưởng Tổng cục hải quan sau nhiều phản ánh của doanh nghiệp xuất khẩu gạo vì cho rằng có sự không minh bạch trong việc đăng kí hạn ngạch 400.000 tấn.

Hôm nay (ngày 20/4) Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa kí văn bản số 4769/BTC-VP về việc thanh tra, kiếm tra, xác minh thông tin tiêu cực trong quản lí hải quan đối với xuất khẩu gạo gửi Tổng cục trưởng Tổng cục hải quan.

Bộ Tài chính cho biết hiện nay trên một số phương tiện thông tin báo chí và mạng xã hội cũng như một số doanh nghiệp xuất khẩu gạo đặt nhiều câu hỏi nghi vấn về tính minh bạch trong việc mở tờ khai xuất khẩu gạo lúc 0 giờ, có hay không sự tác động tiêu cực của công chức hải quan, cơ quan hải quan.

Do đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng yêu cầu Tổng cục trưởng Tổng cục hải quan Nguyễn Văn Cẩn khẩn trương tổ chức thanh tra, kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung thông tin báo chí, mạng xã hội và doanh nghiệp phản ánh về những nghi vấn trong việc can thiệp của công chức hải quan, cơ quan hải quan đối với việc mở tờ khai xuất khẩu gạo.

Đồng thời xử lí nghiêm những sai phạm của tổ chức, cá nhân theo qui định của pháp luật.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng yêu cầu Tổng cục trưởng Tổng cục hải quan khẩn trương thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tài chính trước ngày 30/4/2020.

Trước đó, ngày 10/4, bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1106/QĐ-BCT về công bố hạn ngạch xuất khẩu gạo trong tháng 4/2020, trong đó có qui định về nguyên tắc quản lí hạn ngạch.

Căn cứ nguyên tắc quản lí hạn ngạch quy định tại Quyết định số 1106 của Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan tiến hành thiết lập các chỉ tiêu thông tin trên hệ thống VNACCS để tự động theo dõi trừ lùi số lượng gạo xuất khẩu trong hạn ngạch được phép xuất khẩu và áp dụng từ 0 giờ ngày 12/4, không có sự can thiệp của công chức hải quan.