Cổ phiếu phổ thông là gì ? Đặc điểm của cổ phiếu phổ thông

Mọi người có biết cổ phiếu phổ thông là gì không ? Điều này rất quan trọng đối vưới những ai đang có ý định đầu tư chứng khoán. Bởi vì muốn có lợi nhuận cao bạn phải hiểu hết những khái niệm xung quanh nó để vận dụng hợp lý. Như cổ phiếu phổ thông là loại cổ phiếu phổ biến nhất trong các loại cổ phần của một công ty cổ phần. Các cổ đông sở hữu loại cổ phiếu này được quyền tự do chuyển nhưỡng, có đầy đủ quyền kinh doanh và giá trị cổ phiếu họ nắm giữ.

Cổ phiếu phổ thông là gì ? Đặc điểm của cổ phiếu phổ thông

Bên cạnh hiểu được cổ phiếu phổ thông là gì rồi bạn cũng cần phải biết về các đặc điểm của nó để dễ dàng phân biệt với những loại khác. Nói về đặc điểm thì cổ phiếu phổ thông có:

– Có thể chuyển đổi thành các loại cổ phiếu khác

– Cổ phiếu phổ thông cũng có thể bị chuyển đổi từ cổ phiếu ưu đãi theo những điều kiện nhất định do công ty đó quyết định.

– Cổ phiếu phổ thông có teher được phát hành hàng loạt sau khi xin phép co quan có thẩm quyền

– Cổ đông thường là những người hay sở hữu các cổ phiếu thông thường. Họ sẽ là những người cuối cùng được chia cổ phần sau khi thanh lý tài sản trong trường hợp công ty phá sản.

– Về lâu dài, không có khoản đầu tư nào mang lại lợi nhuận cao hơn vưới mức rủi ro hợp lý như cổ phiếu phổ thông.

– Cổ phiếu phổ thông có lãi suất khoảng hơn 11 % và tốt hơn hầu hết các loại chứng khoán khác bao gồm cả trái phiếu và cổ phiếu ưu đãi. Cổ phiếu cho thấy nhiều tiềm năng tăng trưởng vốn có, tăng thu nhập và bảo vệ bạn khỏi lạm phát ở mức độ trung bình.

Cổ phiếu phổ thông là gì ? Đặc điểm của cổ phiếu phổ thông

Cổ phiếu phổ thông là gì ? Rủi ro khi đầu tư cổ phiếu phổ thông

Mặc dù bạn đã hiểu hết đặc điểm cổ phiếu phổ thông là gì nhưng bạn cũng cần lưu ý những rủi ro khi đầu tư nó. Thường thì nó xảy ra khá đa dạng và phụ thuộc vào công ty phát hành. Mua cổ phiếu của công ty được quản lý tốt và có khả năng sinh lời sẽ giảm rủi ro bị mất vốn hơn

Ngược lại mếu mua cổ phiếu rẻ sẽ làm tăng đáng kể rủi ro của các nhà đầu tư. Nếu sử dụng giao dịch ký quỹ bạn có thể tận dụng hiệu ứng đòn bẫy tài chính trong việc đầu tư cổ phiếu của mình nhưng chỉ các nahf đầu tư có kinh nghiệm nên dùng cách này.

Tin tức chứng khoán mới nhất:

Bạn hiểu cổ phiếu phái sinh là gì ?

Chơi chứng khoán thế nào ? Học cách chơi cho những người mới bắt đầu

Chứng khoán khả mại là gì ? Nhược điểm cần ghi nhớ