Báo cáo tài chính công ty bảo hiểm, chứng khoán, ngân hàng có gì khác biệt ?

Sự khác biệt cơ bản nhất giữa BCTC công ty mà ta có thể thấy đó là sự khác biệt của công ty thương mại dịch vụ và công ty sản xuất. Sự khác biệt ở đây chủ yếu là ở hình thức của tài sản và các khoản phải thu. Nhưng bạn có biết những sản phẩm đặc biệt như bảo hiểm, chứng khoán, tiền được kết toán như thế nào không ? Bài viết này sẽ cung cấp đến bạn những hiểu biết về cách mà báo cáo tài chính công ty đặc biệt như ngân hàng, bảo hiểm được hình thành. Kéo xuống ngay nhé.

Báo cáo tài chính công ty kinh doanh đặc thù 

Khi mà sản phẩm không hề có giá vốn hàng bán, không thể được định giá hay giá không ổn định thì làm sao có thể hạch toán vào báo cáo tài chính công ty ? Ngay dưới đây thôi sẽ là câu trả lời cho bạn.

Báo cáo tài chính ngân hàng

Sản phẩm của ngân hàng là tiền và sản phẩm của doanh nghiệp khác là hàng hóa dịch vụ. Tất nhiên tiền sẽ được liệt kê vào danh sách hàng hóa “đặc biệt” và được kinh doanh theo các thức đặc biệt. Để hiểu thêm cách mà tiền được hạch toán vào trong báo cáo tài chính công ty ta sẽ tiến hành vài so sánh nhỏ :

 • Tiền : ở các doang nghiệp khác, số tiền không lớn và chỉ được dự trữ ở mức vừa đủ. Nhưng đối với ngân hàng : tiền và các khoản tương đương tiền cực lớn, vì đây là sản phẩm để công ty kinh doanh. Khoản này ở ngân hàng rất đa dạng nguồn : tiền mặt, tiền gửi, vàng cho vay và đi vay.
 • Khoản phải thu : thay vì bán chịu hàng hóa cho các doanh nghiệp khác thì ngân hàng cho khách hàng vay. Hai việc này về bản chất thì tương đồng với nhau.
 • Khoản phải trả : đã kinh doanh tiền thì khoản mục này vô cùng lằng nhằng : tiền KH và tổ chức gửi, và các giấy tờ khác tương đương tiền. Còn các doanh nghiệp thì đơn giản hơn chỉ là nợ phân bổ theo thời gian.
 • Tài sản tài chính : đó là những khoản mục đầu tư tài chính ở những công ty khác và ở các doanh nghiệp sản xuất hầu như không có mục này.
 • Nguồn vốn : nguồn vốn của ngân hàng không đa dạng, chỉ là tiền của chủ đầu tư, và các quỹ. Trừ phi là ngân hàng thương mại cổ phần phát hành cổ phiếu thì mới huy động vốn từ các nhà đầu tư cổ phiếu.
 • Hàng tồn kho : tất nhiên là ngân hàng sẽ không có mục hàng tồn kho
 • Khoản mục khác : ngân hàng sở hữu chứng khoán kinh doanh và chứng khoán đầu tư còn các doanh nghiệp chỉ có các khoản đầu tư tài chính.
 • Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh : không đơn giản như việc lấy doanh thu trừ chi phí sẽ ra lợi nhuận như doanh nghiếp ản xuất. Bởi vì kinh doanh tiền nên thu nhập của ngân hàng chủ yếu là lãi và phí dịch vụ, sau khi cộng trừ các khoản thu chi sẽ có được doanh thu.
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ thực sự rất quan trọng đối với ngân hàng nhưng với doanh nghiệp khác thì không .

Báo cáo tài chính công ty chứng khoán

Doanh nghiệp chứng khoán được định nghĩa bở 4 nhiệm vụ sau :

 • môi giới mua bán
 • phát hành chứng khoán
 • cung cấp dịch vụ tư vấn
 • cung cấp dịch vụ thực hiện giao dịch cho cả người mua và người bán : tạm giữ cầm cố, lưu ký chứng khoán

Ta thấy được thực chất công ty chứng khoán giống như một công ty thương mại dịch vụ kết hợp thương mại sản xuất. Dịch vụ là tư vấn mua bán chứng khoán, thực hiện lệnh giao dịch, liên kết người mua và người bán, mua đi bán lại chứng khoán và tự phát hành chứng khoán để bán. Điểm đặc biệt là hàng hóa của loại hình kinh doanh này luôn vô hình  và có giá trị liên tục thay đổi không cố định nên các nghiệp vụ kế toán tương đối phức tạp. Sau đây là mổ số khác biệt cơ bản trong bảng cân đối kế toán :

 • đầu tư chứng khoán ngắn hạn : đối với công ty chứng khoán đây là khoản Chứng khoán kinh doanh, là sản phẩm chính của công ty thay vì là hàng hóa hữu hình khác.
 • doanh thu : doanh thu của công ty chứng khoán có nguồn từ : phí quản lý quỹ; phí tư vấn; phí phát hành và các khoản doanh thu khác của hoạt động kinh doanh.
 • Có thêm mục chứng khoán theo mệnh giá
 • Đầu tư chứng khoán : tương tự doanh nghiệp thông thường.
 • Ngoại bảng : ở doanh nghiệp thông thường phần đầu tư chứng khoán chỉ là phụ nên hầu như rất ít nhưng đối với công ty chứng khoán thì đây là hoạt động chính của kinh doanh nên thường khá dài và chi tiết.

Báo cáo tài chính công ty bảo hiểm

Vẫn thuộc kinh doanh tài chính và các sản phẩm thì vô hình nên lĩnh vực bảo hiểm cũng có phần tương tự chứng khoán. Như vậy cáo cáo tài chính công ty bảo hiểm cũng có những sự khác biệt cơ bản sau :

 • tài sản : bao gồm các khoản đầu tư tài chính dài và ngắn hạn dưới nhiều hình thức. Chứng khoán rủi ro khó chuyển đổi ra tiền, giá trị còn lại của tài sản vô hình, các khoản phải thu của đại lý và các khoản thu tái bảo hiểm đã quá hạn không được hạch toán vào bảng cân đối kế toán vì không có khả năng chuyển đổi thành tiền.
 • Hàng tồn kho : không có
 • các khoản dự phòng : đây là một điểm khác biệt lớn trong phần nguồn vốn. Thay vì là dự phòng giảm trừ giá trị tài sản thì khoản này được thiết lập với mục đích chi trả bảo hiểm cho khách hàng. Để cần bằng thì bên tài sản xuất hiện mục nợ phải trả. Tùy vào loại hình kinh doanh bảo hiểm các loại phí dự phòng sẽ được chia ra và được phân bố theo tỷ lệ nhất định.

Và chốt lại một lần nữa đối với báo cáo tài chính công ty kinh doanh các sản phẩm đặc biệt hay vô hình thì sự khác biệt chủ yếu ở bảng cân đối kế toán. Việc phân bổ chúng vào từng mục cũng như hạch toán sẽ phức tạp hơn. Chúng sẽ còn khác nhau giữa 2 công ty chung một loại hình kinh doanh khi quan điểm kế toán khác nhau.

Báo cáo tài chính của một công ty niêm yết là báo cáo thuế hay nội bộ ?

Một báo cáo tài chính công ty được niêm yết chắc chắn là báo cáo tài chính để nộp thuế và các con số ở loại báo cáo này chỉ mang tính chất tương đối. Tùy vào mục đích mà người ta sẽ có cách phản ánh các nghiệp vụ kế toán khác nhau.

Đối với báo cáo tài chính nội bộ nó sẽ phản ánh chân thực tình hình kinh doanh của công ty để có quyết định hướng đi phù hợp. Báo cáo tài chính thuế chỉ đơn giản với mục đích để nộp thuế với con số phù hợp mà thôi. Còn một loại báo cáo tài chính công ty nữa đó là báo cáo tài chính vay vốn ngân hàng. Những con số này được phân bổ lại để có thể thuyết phục ngân hàng cho vay vốn. Nên kết luận là báo cáo cho đối tượng nào thì sẽ có cách phân bổ phù hợp đối với đối tượng đó.

Xem xem báo cáo tài chính của công ty ở đâu là chính xác nhất ?

Nếu là nhà đầu tư bạn có quyền yêu cầu công ty cho xem bản báo cáo tài chính nội bộ, còn không báo cáo tài chính bạn tải về trên website chỉ là báo cáo tài chính thuế mà thôi. Một cách khác là bạn có thể liên lạc với những chuyên gia tư vấn tài chính hay tìm đến công ty tài chính để có thể có được bảng báo cáo tài chính nội bộ.

Mong những chia sẻ này có thể giúp ích được bạn trong việc phân loại báo cáo tài chính công ty cũng như đọc được những bản báo cáo tài chính phù hợp.