So sánh giá bảo hiểm du lịch quốc tế của các hãng hiện nay

So sánh nhanh giá bảo hiểm du lịch quốc tế của một số chặng trong khu vực Đông Nam Á tại thời điểm hiện nay. Mời các bạn tham khảo:

So sánh giá bảo hiểm du lịch quốc tế của các hãng hiện nay

Giá bảo hiểm du lịch quốc tế giữa các hãng khác nhau sẽ khác nhau, đồng thời, tùy vào mức thời gian đi, địa điểm đến, lịch trình,… sẽ có những mức giá khác nhau.

1. Giá bảo hiểm Du lịch Toàn cầu AAA

Hạng mức Cá nhân  Gia đình
Hạng phổ thông Giá chỉ từ 11,9 $ đến 169,29 $ cho các gói bảo hiểm từ 3 ngày đến 3 tháng
Giá chỉ từ 17,85 $ đến 253,94 $ cho các gói bảo hiểm từ 3 ngày đến 3 tháng
Hạng thương gia Giá chỉ từ 14,56 $ đến 205,5 $ cho các gói bảo hiểm từ 3 ngày đến 3 tháng
Giá chỉ từ 21,84 $ đến 308,26 $ cho các gói bảo hiểm từ 3 ngày đến 3 tháng
Hạng VIP Giá chỉ từ 21,32 $ đến 244,53 $ cho các gói bảo hiểm từ 3 ngày đến 3 tháng.
Giá chỉ từ 31,98 $ đến 366,8 $ cho các gói bảo hiểm từ 3 ngày đến 3 tháng.

2. Giá Bảo hiểm Du lịch Toàn cầu AIG

Cá nhân Gia đình
Hạng phổ thông Giá chỉ từ 154.000 đến 617.000 cho các gói bảo hiểm từ 3 ngày đến 1 tháng
Giá chỉ từ 309.000 đến 1.235.000 cho các gói bảo hiểm từ 3 ngày đến 1 tháng
Hạng thương gia Giá chỉ từ 176.000 đến 762.000 cho các gói bảo hiểm từ 3 ngày đến 1 tháng
Giá chỉ từ 353.000 đến 1.502.000 cho các gói bảo hiểm từ 3 ngày đến 1 tháng
Hạng VIP Giá chỉ từ 243.000 đến 966.000 cho các gói bảo hiểm từ 3 ngày đến 1 tháng.
Giá chỉ từ 463.000 đến 1.908.000 cho các gói bảo hiểm từ 3 ngày đến 1 tháng.

3. Giá Bảo hiểm du lịch quốc tế Bảo Việt

Tại Đông Nam Á Cá nhân Gia đình
Hạng phổ thông Giá chỉ từ 154.000 đến 617.000 cho các gói bảo hiểm từ 3 ngày đến 1 tháng
Giá chỉ từ 309.000 đến 1.235.000 cho các gói bảo hiểm từ 3 ngày đến 1 tháng
Hạng thương gia Giá chỉ từ 176.000 đến 762.000 cho các gói bảo hiểm từ 3 ngày đến 1 tháng
Giá chỉ từ 353.000 đến 1.502.000 cho các gói bảo hiểm từ 3 ngày đến 1 tháng
Hạng VIP Giá chỉ từ 243.000 đến 966.000 cho các gói bảo hiểm từ 3 ngày đến 1 tháng.
Giá chỉ từ 463.000 đến 1.908.000 cho các gói bảo hiểm từ 3 ngày đến 1 tháng.

Việc tham khảo giá bảo hiểm du lịch quốc tế chỉ là một khâu trong du lịch quốc tế. Khách hàng cũng có thể tham khảo thêm các kênh phản hồi của khách hàng, thái độ phục vụ, hậu mãi của hãng.

Với sức cạnh tranh của các hãng hiện nay thì giá bảo hiểm du lịch quốc tế sẽ được điều chỉnh theo hướng có lợi cho khách hàng, do đó, cần cân nhắc để lựa chọn sản phẩm bảo hiểm phù hợp nhất cho mình bạn nhé!