Mua bảo hiểm du lịch toàn cầu có lợi ích gì?

Bảo hiểm du lịch toàn cầu là loại hình bảo hiểm du lịch áp dụng cho các nhân hoặc gia đình trong những tình huống, trường hợp bị tổn thất phát sinh từ các sự cố xảy ra trong chuyến đi như tai nạn, ốm đau, chuyến đi bị hoãn, thất lạc hành lý, hay mất hộ chiếu…

Chi tiết quyền lợi của bảo hiểm du lịch toàn cầu

Mua bảo hiểm du lịch toàn cầu giúp người được bảo hiểm có thể yên tâm khi xảy ra các rủi ro, tai nạn hoặc tình huống xấu trong thời gian ở nước ngoài. Tùy theo sản phẩm và giá trị bảo hiểm mà việc hỗ trợ của bạn sẽ được công ty bảo hiểm hỗ trợ khác nhau. Nhưng tựu chung lại, phạm vi bảo hiểm của các sản phẩm bảo hiểm du lịch toàn cầu gồm có

  1. Hỗ trợ y tế ở nước ngoài

Đây là các chi phí y tế và chi phí nha khoa do các tình huống tai nạn phát sinh ở nước ngoài.

2. Trợ cấp khi nằm viện

Theo đó, người được bảo hiểm phải nằm viện trong khi ở nước ngoài. Việc thanh toán sẽ được thực hiện sau khi kết thúc thời gian nằm viện.

3. Di chuyển y tế khẩn cấp

Đây là trường hợp người được bảo hiểm bị thương tích hoặc ốm đau trong khi ở nước ngoài và cần phải chuyển người được bảo hiểm đến một nơi khác để điều trị y tế, hoặc đưa Người được bảo hiểm trở lại Việt Nam.

4. Đưa thi hài về Việt Nam

Nếu do thương tích hay ốm đau mà Người được bảo hiểm tử vong trong vòng 30 ngày kể từ ngày xảy ra thương tích hay ngày bắt đầu ốm đau, công ty bảo hiểm sẽ thu xếp để đưa thi hài của Người được bảo hiểm về Việt Nam. Công ty bảo hiểm sẽ bồi hoàn cho người thừa kế của Người được bảo hiểm những chi phí đã phát sinh thực tế cho các dịch vụ và các thiết bị do dịch vụ tang lễ cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn bởi tiền quan tài, chi phí ướp xác hay hoả táng nếu được lựa chọn.

5. Dịch vụ trợ giúp toàn cầu 24/7

Các dịch vụ này sẽ sẵn sàn hỗ trợ 24/7 với các mục:

  • Tư vấn/chỉ dẫn về dịch vụ y tế;
  • Trợ giúp đối với việc nhập viện;
  • Vận chuyển y tế cấp cứu và đưa thi hài về nước;
  • Trợ giúp về dịch vụ hành lý, pháp lý;
  • Trợ giúp thu xếp vé khẩn cấp;

6. Thăm viếng tại bệnh viện/tang lễ

  • Thăm tại bệnh viện: nếu người được bảo hiểm nằm viện hơn 5 ngày tại và tình trạng sức khoẻ của người đó không cho phép tiến hành vận chuyển cấp cứu hoặc người trong gia đình chăm sóc thì công ty bảo hiểm sẽ thanh toán đến tối đa giới hạn trách nhiệm (bao gồm tiền vé máy bay, vé tàu hoả hay vé tàu biển hạng phổ thông), tiền phòng ở khách sạn cho một người thân hay bạn bè của Người được bảo hiểm để đến thăm và ở lại với Người được bảo hiểm cho đến khi Người được bảo hiểm có đủ sức khoẻ để trở về Việt Nam.
  • Trường hợp tang lễ khi người được bảo hiểm tử vong do tai nạn hay ốm đau trong khi đang ở nước ngoài và không có thành viên nào trong gia đình là người lớn ở bên thì cũng sẽ được hỗ trợ như trên.

7. Quyền lợi chăm sóc trẻ em

Người được bảo hiểm phải nằm viện ở nước ngoài và không có người lớn nào khác đi cùng (các) con của Người được bảo hiểm dưới 18 tuổi, công ty bảo hiểm sẽ lo chi phí đi lại bao gồm tiền vé máy bay, vé tàu hoả hay vé tàu biển hạng phổ thông, tiền phòng ở khách sạn cho một người thân hay bạn bè của Người được bảo hiểm để đưa trẻ em về Việt Nam/nước nguyên xứ.